Paketić 4

1,200.00 din. 1,100.00 din.

U paketiću nalazi se  jedna sveska i dva blokčića sa magnetom.

* Paketić možete napraviti od bilo kojih proizvoda iz datih kategorija, samo navedite nazive u predviđena polja.

Naziv sveske (npr. Sveska 57) *

Šta želite da piše na svesci *

Izbor papira *

Naziv blokčića sa magnetom *

Naziv blokčića sa magnetom *