Paketić 2

910.00 din. 800.00 din.

U paketiću nalazi se  jedna sveska, jedan blok sa magnetom i jedan obeleživač.

* Paketić možete napraviti od bilo kojih proizvoda iz datih kategorija, samo navedite nazive u predviđena polja.

Naziv sveske (npr. Sveska 57) *

Šta želite da piše na svesci *

Izbor papira *

Naziv blokčića sa magnetom *

Naziv obeleživača *