Paketić 1

1,510.00 din. 1,300.00 din.

U paketiću nalazi se  jedna sveska, jedan blok sa magnetom, kalendar, obeleživač i bookmarker.

* Paketić možete napraviti od bilo kojih proizvoda iz datih kategorija, samo navedite nazive u predviđena polja.

Naziv sveske (npr. Sveska 57) *

Šta želite da piše na svesci *

Izbor papira *

Naziv blokčića sa magnetom *

Naziv kalendara *

Naziv obeleživača *

Naziv bookmarkera *